Losæter — Oslo

 • photo: Sebastian Dahl for Flatbread Society
  photo: Sebastian Dahl for Flatbread Society
 • photo: Monica Løvdahl for Flatbread Society
  photo: Monica Løvdahl for Flatbread Society
 • photo: Stijn Schiffeleers for Flatbread Society
  photo: Stijn Schiffeleers for Flatbread Society
 • photo: Monica Løvdahl for Flatbread Society
  photo: Monica Løvdahl for Flatbread Society

Om

En allmenning

Losæter er en ny kulturinstitusjon i en av Bjørvikas 7 allmenninger. Den er dedikert til kunst og urbant jordbruk og er initiert og utviklet av kunstnergruppen Futurefarmers. Losæter inneholder aktiviteter i regi av Flatbread Society, Bybonden, Herligheten Parsellkollektiv og mange flere. Området har en åker med urkorn, levende matjord, pallerkarmer, grønnsaksbed, kompostering og et skulpturelt bakehus.

Bakgrunn

 • Bjørvika

  En tidligere containerhavn. Navnet ”Bjørvika” kommer fra norrønt, ”bjør” er avledet av bær – gård eller by; Bjørvika er altså ”byvika” som ligger der Alnaelva renner ut i fjorden.

 • Pollinering

  I 2013 bevegde Futurefarmers seg rundt i Oslo med en mobile kano-ovn. På reisen snakket de med naboer om utviklingen i Bjørvika og fikk innspill på ideen om et bakehus i området.

 • Parsellhager

  I mai 2012 ble 100 parseller stilt til gratis disposisjon gjennom loddtrekning. Interessen for parsell var overveldende, og det var nærmere 4000 søkere. I dag er Herligheten et levende miljø med urbane gartnere.

 • Midlertidig bakehus

  Sommeren 2013 bygget Futurefarmers et midlertidig bakehus, og de arrangerte en rekke aktiviteter for å teste ut ideen om et mer permanent bakehus i Bjørvika.

 • Kornåker

  I 2012 sådde Futurefarmers en urkornåker med ni forskjellige urkornsorter donert av Johan Swärd.

 • Jordprosesjon + Erklæring om bruk av stedet

  Den 13. juni 2015 gikk 50 bønder i prosesjon fra Botanisk hage, gjennom byen til Bjørvika i Oslo. De hadde med seg matjord fra egne gårder fra nord i Tromsø til sør i Stokke til dets nye hjem på Losæter. Jordprosesjonen var en seremoni som la fundamentet for navnet Losæter, Flatbread Society kornåker og en erklæring om bruk av stedet som en ny kulturinstitusjon i Bjørvika.

Losæter

I 2015 fikk Losæter sitt offisielle navn, et navn som spiller både på gatenavnet ”Loallmenningen” og på det norske ordet ”sæter”. ”Lo” peker mot beliggenheten nær vannet og ”sæter” henviser på retten til å sette dyra ut på sommerbeite og til å oppføre et sæterhus. Slik sett innfanger Losæter hele prosjektets grunntanke, samtidig som det gir assosiasjoner til den norske jordbruksarven og slik skaper en forbindelse mellom fortid og nåtid. Etter hvert som Losæter utvikles, vil ideen om å kultivere – i så vel praktisk som metaforisk forstand – knyttes an til større ideer som selvråderett og utviklingen av organiske prosesser i landbruket, sosiale samværsformer og kulturformer.

Who

Flatbread Society

Flatbread Society er en kornåker, et bakehus og en rekke arrangementer. Det er et offentlig kunstverk som ble initiert av kunstnerkollektivet Futurefarmers i 2012. Kornåkeren er på ca. 500 kvm, og her dyrkes diverse gamle kornarter som svedjerug, spelt, emmer, einkorn og bygg, mens bakehuset er et bygg på 100 kvm som huser bakeri danner grunnstammen i det som skjer på Losæter; et forsamlingssted, et sted for å lage og et sted å være.

Herligheten

Herligheten er et økologisk initiativ som fokuserer på urban matproduksjon, og startet opp i april 2012. Det omfatter 100 parseller i tillegg til et formidlings- og diskusjonsopplegg med arrangementer og seminarer om dyrking og urbant landbruk.

Oslo Apiary and Aviary

Oslo Apiary & Aviary (tdl. Oslo Byrøkt) er et kunstprosjekt drevet av Marius Presterud og Mikkel Dagestad. Kunstnerskapet utøves i overlappet mellom kunst, urbant husdyrhold og matproduksjon. De siste årene har fokuset vært på å problematisere skillet kultur-natur, undersøke muligheten for biodiversitet i byen, gjøre økovensjoner i- og stille spørsmål til tilgjengelighet til byrommet.

Growlab

Growlab er et tverrfaglig designstudio som jobber for et mer levelig og bærekraftig bymiljø. Growlabs kjernekompetanse er konsulent- og kommunikasjonsvirksomhet knyttet til bærekraftige strategier, og gjennom inkluderende designprosesser, redskaper og aktiviteter både tar de initiativ til, deltar i og støtter diverse urbane grasrotbevegelser og andre grupperinger og organisasjoner.

Food Studio

Food Studio er et kollektiv bestående av fagpersoner som ønsker å formidle fortellinger om folk som tror på god og ærlig mat. Food Studio ønsker å endre måten mat produseres og distribueres på i dag, og legge grunnlaget for et mer bærekraftig system. De står bak et opplegg kalt Get Away, hvor de organiserer utendørs årstidsrelaterte middager og kurs rundt om i Oslo-marka.

Åpent Bakeri

Åpent bakeri er et Oslo-basert håndverksbakeri som bygger på kunnskap, tradisjoner og rene, naturlige råvarer.

Bybonden

Bybonden Andreas Capjon er lidenskapelig opptatt av å dyrke økologisk mat i byen og formidle kunnskap om dette. Han ble ansatt av Norges Bondelag i samarbeid med Bjørvika Utvikling for å jobbe med urbantlandbruk på Losæter våten 2016. Norges Bondelag er en fagorganisasjon for både bønder og alle andre som synes at norsk matproduksjon er viktig. Høsten 2016 ble det opprettet et bybondelag.

Herbanists

Er et kollektiv av urteentusiaster som har laget en nydelig urtehage på Losæter, og som brenner for urtedyrking i urbane rom.

Andelslaget

En rekke organisasjoner deltar aktivt i å drifte jorda og fylle Losæter med arrangementer og inspirasjon til folket. Kontakt bybonden hvis du har noen spørsmål om andelslaget.

Bakelauget

Bakelauget er åpent for alle som er interessert i å bake, lære om baking generelt og surdeigsbaking i særdeleshet. Bakelauget deltar i drift av bakehuset.

Sansehagen

Hageterapi for beboerne fra Villa Enerhaugen som sammen med prosjektleder Tim Brogden har laget en sansehage, og deltar aktivt i drift av Losæter gjennom hele året.

 1. 1. Bakehus
 2. 2. Kornåker
 3. 3. Parsellhager
 4. 4. Bikuber
 1. 5. Dyrket mark
 2. 6. Zone of Unexpected
 3. 7. Drivhus


Kart


Adresse:

Losæter @ Bjørvika
Oslo, 0150
Norge

Now

Samling hver onsdag


Mars - Oktober 2018

Fra midten av mars og ut sesongen er det felles jobbing og opplæring i urbant landbruk på Losæter. Bybonden er tilstede fra kl. 10.00 og noen ganger kommer andre ressurspersoner på besøk på ettermiddagene. Losætermiddager starter i august fra kl. 17-20.00. Alle er velkommen!

Flatbread Society Bakehouse


Offentlig kunstverk

Kunstner: Futurefarmers

Oslo har fått et nytt og offentlige bakehus på Losæter. Det skulpturelle bakehuset har tre ulike ovner til brødbaking og matlaging og har allerede blitt en viktig møteplass for formidling av kunnskap om matproduksjon for byens befolkning.

Du er velkommen til å låne bakehuset. Kontakt anne.beate.hovind@bjorvikautvikling.no

Fullmånesamlinger


I løpet av 2018 blir det flere fullmånesamlinger på Losæter. De følgende personene og gruppene bidrar: Oslo Apiary & Aviary (31. january), Anne Cecilie Lie (2. mars), Kristian Øverland Dahl (31. april), Svartjord (29. mai). Mer info kommer. Hold deg oppdatert på <a href="https://www.facebook.com/pg/loseter/events/">Facebook</a>.

Facebook


Hold deg oppdatert om dyrkekurs, bakekurs og andre arrangement på Losæter og i bakehuset ved å følge med på Losæters Facebookside eller kontakt info@loseter.no

ENGASJER DEG

Engasjer deg på Losæter!

Losæter bygges opp og driftes av en gruppe faste samarbeidspartnere, som hver på sin måte jobber for bærekraftig matproduksjon og bærekraftig byutvikling. Disse jobber sammen med Bybonden og hans hjelpere med å dyrke grønnsaker, korn og frukt, og benytter også Losæter aktivt til deres øvrige virke. Våre samarbeidspartnere er for tiden Food studio, GrowLab, Herligheten, Kompass og Co, Oslo Aviary and Apiary, Spire og UngOslo.

Har du ønske om å delta i arbeidet på Losæter, men er ikke medlem i noen av samarbeidspartnerne våre eller ønsker å delta på mer sporadisk basis som frivillig? Velkommen til sæters hver onsdag!

Spørsmål om å engasjere seg på Losæter kan rettes til bybonden@bondelaget.no .

Kontakt

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om Losæter:

Mailingliste

Jeg ønsker å motta informasjon og nyheter om aktiviteter på Losæter, særlig om følgende tema:

Send inn
Takk, du er nå lagt til vår e-postliste
Beklager men en feil har oppstått. Prøv på nytt eller kontakt oss.

SPØRSMÅL OG SVAR

Hva er de store tårnene?

Losæters nærmeste naboer er motorveien, byggeplasser og senketunnel med store og synlige luftetårn fra Operatunnelen under.

Kunstnerkollektivet Futurefarmers, ledet av Amy Franceschini, har initiert parsellkollektivet Herligheten (2012), Flatbread Society (2013), Losæter (2015) og bakehuset (2016). Flatbread Society er et kunstprosjekt Futurefarmers gjør på oppdrag av Bjørvika Utvikling (BU) og som BU produserer i samarbeid med kunstnerne. Statens vegvesen Region øst støtter prosjektet.

Bjørvika Utvikling samarbeider med Norges Bondelag og Norgesgruppen om å utvikle urbant landbruk på Losæter i første omgang i tre sesonger. Sammen ansatte de en bybonde fra våren 2016.  

Foreningen Losæter er etablert for blant annet å koordinere aktiviteter og grupper på bysætra. Det er Bjørvika Utvikling som har det overordnete ansvaret for Losæter fram til rundt 2023. Når allmenningen står ferdig overtas den av kommunen.

Kontaktperson hos Bjørvika Utvikling: Anne Beate Hovind, anne.beate.hovind@bjorvikautvikling.no og +47 909 42 528

Real Time Web Analytics